Realizace EU projektů

Podpora osob vracejících se na trh práce po mateřské dovolené a zvyšování kompetencí  pracovnic předškolních zařízení

Cílem projektu je zvýšení zaměstnavatelnosti především mladých lidí vracejících se po mateřské/rodičovské dovolené do zaměstnání, a tím přispět ke zlepšení kvality života zejména mladých rodin.  Stanoveného cíle bude dosaženo realizací klíčových aktivit zaměřených na podporu specifického vzdělávání  v průběhu/po  MD/ RD, cílenou spoluprácí se zaměstnavateli v oblasti řešení pracovněprávních vztahů a specializovanou podporou zvýšení kvalifikace odborných profesí. 

Příprava pracovníků technického zaměření pro podniky na území MAS CÍNOVECKO

Cílem projektu je zvýšení zaměstnavatelnosti,   příprava pracovníků technického zaměření pro podniky nacházející se na území MAS CÍNOVECKO,  a tím přispět ke snížení nezaměstnanosti v regionu a rovněž ke zvýšení kvality odborníků v technických profesích. Projekt bude zaměřen na podporu specifického vzdělávání vedoucích ke zvýšení kvalifikace a cílené spolupráce se zaměstnavateli v oblasti řešení pracovněprávních vztahů a  podporu zvyšování kvalifikace vybraných technických profesí. 

Přejete si být kontaktován? Napište nám.

Rád(a) bych Vás navštívil(a)

Mám zájem o prezentaci

10 + 2=