Firemní systémy

360 stupňová zpětná vazba 

Nabízíme pro každého z našich klientů individuálně připravený systém 360 stupňové zpětné vazby.

Název této metody hodnocení se odvíjí od 360 stupňů tvořících pomyslný kruh, přičemž hodnocený jedinec stojí v jeho středu a odezvy se mu dostává od všech, kteří jej obklopují.
K hodnoceným oblastem náleží kupříkladu schopnost vést tým, jednat s lidmi, dotahovat úkoly ke zdárnému konci.
Zpětná vazba informuje o pracovníkově potenciálu k růstu i o překážkách, jež mu v něm brání.
Lze potvrdit, že tato metoda nabízí skutečně komplexní pohled na zaměstnance.

Co s výsledky hodnocení ?
Obdržené výsledky pak může hodnocená osoba využít k plánování svého dalšího rozvoje, školení atd.
Tato metoda ukazuje, kde se nacházejí pracovníkovy silné a slabé stránky a sděluje, jaké oblasti by pro něj měly být při vlastním zdokonalování prioritní.
Vždy klademe důraz na etiku a důvěrnost při poskytování našich služeb, rovněž tak na flexibilitu a kvalitu, včetně individuální služby klientovi. Toto je pro nás samozřejmostí při poskytování všech našich služeb.

Learning Management System / Systém pro řízení výuky zaměstnanců

Nabízíme systém pro řízení výuky zaměstnanců Vaší společnosti.

Systém je vždy připraven na míru dle individuálních potřeb klienta.
Aplikace v sobě integrují nejrůznější on-line nástroje pro komunikaci a řízení studia zaměstnanců a zároveń zpřístupńují studentům učební materiály a výukový obsah.

V souladu s požadavky našich klientů systémy řízení výuky zaměstnanců zpravidla obsahují tyto moduly:

  • Evidence a správa studentů
  • Evidence a správa kursů
  • Katalog výukových kursů
  • Evidence hodnocení studentů
  • Testování studentů
  • Správa přístupových práv
  • Komunikační nástroje
  • Nástroje k vytváření výukových kursů
  • Prostor pro uložení výukového obsahu

Přejete si být kontaktován? Napište nám.

Rád(a) bych Vás navštívil(a)

Mám zájem o prezentaci

14 + 27=